دو گره

دوگره نوعی بافت خطی است که جهت زیبایی . استحکام  و عدم شل شدن سر ریشه و  ریختن لبه قالی بافته شده و بسیار مفید واقع شده و برای کلیه فرشهای دستبافت  اعم از اعلاء  .  نفیس  . ابریشم و گل ابریشم . کرک و حتی ماشینی توصیه میشود . 

رفع سوختگی

رفع سوختگی بیشتر در قالی های ماشینی که امکان بافت مجدد وجود ندارد انجام پذیر است . در سوختگی های سطحی قالی ماشینی با پرداخت امکان تصحیح و حذف سوختگی وجود دارد . سوختگی های عمیق قالی باید بافت فرش تخلیه و بوسیله قلاب پشت بافت فرش ترمیم و پر ادامه مطلب…

چرم دوزی

لایه چرم مصنوعی حدودا به عرض 5 سانتیمتر بوده جهت حفظ و سلامت شیرازه و جلو گیری از پیچ خوردن گوشه فرش و قالی بزیر استفاده میشود . و در قالی های ابریشم . اعلاء و  نفیس جهت عدم فرسایش زود هنگام نصب میشود . چرم دوزی قالی دو نوع انجام میشود ادامه مطلب…

شیرازه دوزی

شیرازه دوزی قالی جهت حفظ لبه قالی انجام میشود وباعث عدم آسیب دیدن فرش از این قسمت قالی میشود . که در قالی های اعلاء شیرازه چرم دوزی شده و باعث عدم فرسایش شیرازه قالی میشود .  شیرازه ها دو نوع می باشند    1 شیرازه آماده که لب دوزی می شود    2 ادامه مطلب…

ترمیم ریشه قالی

ترمیم ریشه قالی جهت جلوگیری از خراب شدن بافت و ریختن خواب فرش انجام می شود . و ترمیم و ریشه کشی مجدد فرش و قالی بسیار موثر بوده و به سه نوع انجام پذیر میباشد 1-ریشه ساده = پس از بدار کشیدن فرش توسط رفو کار بافته شده و دو ادامه مطلب…

رفوگری بافت فرش

رفو قسمتهای پوسیده قالی .پاره و بید زده فرش انجام میشود . شامل مراحل  دار کشی و چله کشی و بافت قالی میباشد . رفو گری فرش تصاویر رفوگری فرش انبار فرشهای صادراتی جهت رفو  تعویض شیرازه فرشهای فرسوده  دار قالی در حال بافت و رفو  دوگره ریشه و اضافه کردن ریشه ادامه مطلب…