تعرفه ها

نرخ نامه مصوب اتحادیه قالیشویان تهران که طبق نظر مجمع امور صنفی تعین و تصویب میشود در کلیه سرویس های قالیشویی آریا غرب  جهت ارائه به مشتریان موجود میباشد .