رفع سوختگی

رفع سوختگی بیشتر در قالی های ماشینی که امکان بافت مجدد وجود ندارد انجام پذیر است .

در سوختگی های سطحی قالی ماشینی با پرداخت امکان تصحیح و حذف سوختگی وجود دارد .

سوختگی های عمیق قالی باید بافت فرش تخلیه و بوسیله قلاب پشت بافت فرش ترمیم و پر شود و به حالت اول باز میگردد .

قالی های دستبافت بدلیل امکان بافت مجدد قالی نیاز به رفع سوختگی نیست و بافت ناحیه آسیب دیده امکان اصلاح و ترمیم وجود دارد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.