رفوگری بافت فرش

رفو قسمتهای پوسیده قالی .پاره و بید زده فرش انجام میشود . شامل مراحل  دار کشی و چله کشی و بافت قالی میباشد .

رفو گری فرش

تصاویر رفوگری فرش

رفو گری فرش بید زده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.